Om ett unikt material från Andra världskriget

När man arbetar med material med sökljuset inställt på endast DETTA material händer det att tillfälligheterna spelar in. Så skedde en dag när vi 2015 började genomsöka äldre brev och handlingar i vår jakt på information om hur Harald Blåtands guldplatta hade hamnat i Tomas familjs ägo år 1945. Det kändes som ett gigantiskt arbete – det var nämligen hundratals brev som farmodern sparat och vi letade efter något som kunde förklara fyndet.

Till sist fick vi en träff. I en serie brev beskrevs ett möte med en man, Otto Wegner, som i augusti 1945 ledde Tomas farfar och dennes bror till Harald Blåtands grav. Otto hade varit utsatt för ett mordförsök av en tysk SS-officer och han befann sig på ett fältsjukhus på Wollin, där han hållit sig gömt sedan området ockuperades av ryssarna. Det var där som han för första gången träffade Tomas farfar och hans bror Stefan som var befälhavare för en styrka i den polska armén. Trots sitt arbete för tyska SS var Otto motståndare till nazisterna och kände till flera namn ur den tyska motståndsrörelsens gren i Berlin. Han var även flitigt anlitat för diverse uppdrag av den svenska Victoriaförsamlingen i Berlin som hjälpte judar och andra som förföljdes av regimen. Han ville nu berätta om detta då han såg det som sin enda chans att ta sig ut ur sitt gömställe på fältsjukhuset. Otto började berätta om alla han hört talas om, träffat eller samarbetat med under kriget och då Stefan saknade papper att anteckna fick han använda Ottos tyska arbetsbok.

År 2016 fick jag se denna bok och studera namnen som fanns antecknade. Bland dessa fanns ett som väckte min förundran. Namnet var Walther Sommerlath. Kunde detta vara drottning Silvias far? Vi började samtidigt granska Ottos hustrus dagbok, som hon skrev under hela kriget, där hon återgav detaljerade beskrivningar av krigets fasor och berättade om vad hennes man varit med om i egenskap av chaufför till en högt uppsatt SS-man. Vi fick då veta att tyska SS hade byggt en bunker på Ottos mark där man bland annat förvarade stöldgods och att Otto varit med om flera aktioner där SS tagit hand om erövrad konst som bland annat levererades till mottagare i Sverige och USA. Samtidigt som detta skedde hade alltså Otto nära och hemliga kontakter med motståndsmännen och medlemmar av den svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Bland alla skildringar i dagboken dök det plötsligt upp flera adresser och namn, viket slutligen bekräftade vår misstanke om att den Walther Sommerlath som fanns i vårt material faktiskt var drottning Silvias far.

Vid våra fortsatta efterforskningar dök allt mer material upp, inte enbart sådant som rörde Walther Sommerlath utan också andra händelser under kriget. Dessa är förstahandsuppgifter från Otto som själv har berättat om vad han varit med om. Materialet är så historiskt intressant att för oss är det självklart att boken om Harald Blåtand måste få en efterföljare som handlar om denna dagbok från kriget. För detta fordras dock en stor del efterforskningsarbete av personer som har ingående kunskaper om inre tyska förhållanden under andra världskriget.

Sist och inte minst måste vi nämna en vittenskildring av en extraordinär räddningsaktion som genomförts i Berlin mitt under det pågående kriget. I dagboken får vi nämligen reda på hur ett antal personer smugglas till Sverige i två plomberade svenska konsulatvagnar med tåg från Berlin till Trelleborg. Vi vet inte vilka de är, dessa personer som får hjälp att lämna Nazityskland, men vi vet att de som deltar i aktionen är Otto Wegner och Walther Sommerlath.

Beskrivningen av denna händelse var så osannolikt att vi först ifrågasatte sanningshalten. Vi fick dock snabbt ändra vår uppfattning när vi lyckades få en bekräftelse på att händelsen verkligen hade inträffat. Beviset fanns i Säpos arkiv och i en bok som beskrev svenska Victoriaförsamlingens arbete under andra världskriget.

Vi har nu bestämt oss för att gå vidare i vår granskning av denna okända episod i andra världskrigets historia för att fastställa vilka som räddades samt kartlägga Walther Sommerlaths roll i denna otroliga räddningsaktion.

Sven Rosborn