Stöd oss

Ni kan stödja vårt arbete på olika sätt. Vi behöver ekonomisk stöd för att bekosta efterforskningar kring händelser och den historiska bakgrund som det bevarade källmaterialet berättar om. Vi vill även komma i kontakt med journalister och/eller forskare som aktivt arbetat med och har kunskap om den svenska Victoriaförsamlingens arbete i Berlin samt övriga tysk-svenska förhållanden under andra världskriget.

Resultatet av vårt arbete ska publiceras i bokform. Vi tar därför gärna emot bidrag som ska täcka kostnader för de kommande publikationerna.

Gåvor kan sättas in på:
HARALDGULDET | HISTORISK FÖRENING FÖR WIEJKOWOFYNDEN
BG: 5128-9601

Glöm inte att skriva ert namn och kontakta oss gärna på:

info@pilemedia.se