Emmas dagbok

I detta digra material som granskas av forskare finns bland annat ett omfattande manuskript som innehåller en skildring av en familjs dramatiska öden under och efter andra världskriget. Manuskriptet är baserat på Emma Wegners dagbok och en intervju med hennes man Otto. Nedtecknandet av denna intervju och skildringarna i dagboken är föremål för en skönlitterär tolkning som just nu skrivs av oss. Med utgångspunkt i de dramatiska händelser som familjen var med om får läsaren följa med på en skakande färd genom krigets brutala verklighet och de spår det lämnade efter sig. Men det är också en varm kärlekshistoria där läsaren kommer nära Otto Wegners och hans hustru Emmas vardag där begär och svartsjuka gör att trohet och tillit, vänskap och kärlek sätts på prov. Berättelsen som växer fram gestaltar en bild av ödets oförutsägbara plan.