Film om: Den romantiserade vikingen

Under första hälften av 1800-talet spreds romantiska hjälteskildringar i både Sverige och Danmark. Så skapades begreppet ”vikingar” som i dag är välkänt världen över. Sven Rosborn berättar här lite hur detta kunde ske. Även historien om Gorm den gamle och hans påstådda gravhög i Jelling omtalas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *